Utdelning

När Karlbergsvägen 77-projektet har avslutats, vilket beräknas ske under det fjärde kvartalet 2019, kommer överskottet av projektet att delas ut till preferens- och stamaktieägarna. I samband med detta avses samtliga preferensaktier att lösas in och bolaget följaktligen avnoteras från Nasdaq First North.

För det fall detaljplanen inte godkänns under det fjärde kvartalet 2017 (se vidare under ”Projektet Karlbergsvägen 77”) finns det en risk att projektet och utvecklingen av fastigheten kommer att försenas. Om detaljplanen inte godkänns under det fjärde kvartalet 2017 bedöms projektet avslutas omkring det andra halvåret 2020 istället för andra halvåret 2019. En sådan försening av projektet kommer medföra att utdelning till preferensaktieägarna, samt inlösen och avnotering av preferensaktierna, kommer att försenas i motsvarande mån.