Styrelsen för Karlbergsvägen 77 utvärderar det partiella offentliga uppköpserbjudandet från Samhällsbyggnadsbolaget

Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB (”SBB”) har idag lämnat ett offentligt uppköpserbjudande till preferensaktieägarna i Karlbergsvägen 77 Fastigheter AB (“Karlbergsvägen 77”) om att överlåta samtliga preferensaktier i Karlbergsvägen 77 till SBB (”SBB”). För ytterligare information om Erbjudandet hänvisas till det pressmeddelande varigenom Erbjudandet offentliggjordes som hålls tillgängligt på http://www.sbbnordeninfo.se.

SBB har angett att en erbjudandehandling kommer att offentliggöras 6 november 2018. Vidare har SBB angett att acceptfristen förväntas avslutas omkring den 28 november 2018. Styrelsen för Karlbergsvägen 77 kommer att utvärdera Erbjudandet och återkomma med sin uppfattning om Erbjudandet samt skälen för denna uppfattning senast två veckor före acceptfristens utgång.

Styrelsen har utsett JLL Capital Markets till finansiell rådgivare och Gernandt & Danielsson till legal rådgivare med anledning av Erbjudandet.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

VD Jens Rastad, telefon +46 707 25 83 59, jens@fridhemab.se

Denna information är insiderinformation som Karlbergsvägen 77 Fastighets AB (publ) är skyldigt att offentlig­göra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 4 oktober 2018 kl. 11:00 CET.

Om Karlbergsvägen 77

Karlbergsvägen 77 Fastighets AB (publ) grundades 2016 i syfte att genomföra ett utvecklingsprojekt av fastigheten Kadetten 29 i stadsdelen Vasastan i centrala Stockholm. Karlbergsvägen 77 är ett samarbete mellan Fridhem och Patriam, båda erfarna aktörer inom finansiering och utveckling av bostadsprojekt i Stockholmsregionen. Karlbergsvägen 77 Fastighets AB:s preferensaktie är noterad på Nasdaq First North sedan den 4 april 2017. Bolagets Certified Adviser är Erik Penser Bank.