Styrelsen

Ilija Batljan
Styrelseordförande och styrelseledamot sedan 2019.

Född: 1967

Utbildning och erfarenhet: Ph.D. i demografi och planering för äldrevård, Stockholms Universitet. Kandidat i Ekonomi, Stockholms Universitet. Har arbetat inom projekt- och fastighetsutvecklingsbranschen sedan 1998.

Andra väsentliga uppdrag: VD och styrelseledamot i Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB (publ) (samt andra styrelseuppdrag inom Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB (publ):s koncern).

Aktieinnehav: Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB (publ), i vilket Ilija Batljan är VD och styrelseledamot, äger samtliga 9 750 000 stamaktier av serie A, 3 250 000 stamaktier av serie B och 2 102 878 preferensaktier i bolaget.

Oberoende: Ilija Batljan är oberoende i förhållande till bolaget men inte i förhållande till större aktieägare.

Eva-Lotta Stridh
Styrelseledamot sedan 2019.

Född: 1975

Utbildning och erfarenhet: Ekonomie kandidat, Stockholms universitet.

Andra väsentliga uppdrag: Lång och omfattande erfarenhet från fastighetsbranschen, bl.a. CFO Rikshem AB, ekonomichef Akelius Fastigheter samt ekonomichef hos Oscar Properties.

Aktieinnehav: Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB (publ), i vilket Eva-Lotta är CFO, äger samtliga 9 750 000 stamaktier av serie A, 3 250 000 stamaktier av serie B och 2 102 878 preferensaktier i bolaget.

Oberoende: Eva-Lotta Stridh är oberoende i förhållande till bolaget men inte i förhållande till större aktieägare.

Oscar Lekander
Styrelseledamot sedan 2019.

Född: 1985

Utbildning och erfarenhet: Master Fastighet och Finans, The University of Hong Kong samt Kandidat Fastighet och finans, KTH.

Andra väsentliga uppdrag: Transaktionschef hos Rikshem AB samt analytiker hos NAI Svefa.

Aktieinnehav: Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB (publ), i vilket Oscar Lekander är affärsutvecklingschef, äger samtliga 9 750 000 stamaktier av serie A, 3 250 000 stamaktier av serie B och 2 102 878 preferensaktier i bolaget.

Oberoende: Oscar Lekander är oberoende i förhållande till bolaget men inte i förhållande till större aktieägare.