Styrelse

Kaarel Lehiste
Styrelseordförande och styrelseledamot sedan 2016.

Född: 1956

Utbildning och erfarenhet: Utbildning inom väg- och vattenbyggnadsteknik från Kungliga Tekniska högskolan. Har arbetat inom projekt- och fastighetsutvecklingsbranschen sedan 1984.

Andra väsentliga uppdrag: Styrelseordförande i Ebab AB (samt andra styrelseuppdrag inom Ebab-koncernen) och Djurgården Hockey AB. Styrelseledamot i Svenska Hockeyligan AB och Exerton AB.

Aktieinnehav: Karlbergsvägen 77 Holding AB, i vilken Kaarel Lehiste är styrelseledamot, äger samtliga 9 750 000 stamaktier av serie A och 3 250 000 stamaktier av serie B i bolaget.

Oberoende: Kaarel Lehiste är oberoende i förhållande till bolaget men inte i förhållande till större aktieägare.

Mats Alarik
Styrelseledamot sedan 2016.

Född: 1957

Utbildning och erfarenhet: Ekonomiexamen från Stockholms Universitet. Vd för Axel F. och Vilna Lindmarkers stiftelse sedan 2007. Olika befattningar på Carnegie Investment Bank under perioden 1995 till 2006. Portföljförvaltningschef på Investment AB Cardo under åren 1990 till 1994.

Andra väsentliga uppdrag: Vd för Axel F. och Vilna Lindmarkers stiftelse samt styrelseuppdrag knutna till Vd-uppdraget.

Aktieinnehav: –

Oberoende: Mats Alarik är oberoende både i förhållande till bolaget och större aktieägare.

Andreas Holmberg
Styrelseledamot sedan 2016.

Född: 1973

Utbildning och erfarenhet: Utbildning inom väg- och vattenbyggnadsteknik vid Luleå tekniska universitet. Tidigare erfarenhet av projektledning av Patriams fastighetsutvecklingsprojekt samt mer än 16 års erfarenhet av fastighetsutvecklingsbranschen. Vd för Patriam.

Andra väsentliga uppdrag: Styrelseuppdrag inom Ebab-koncernen till följd av anställning i Patriam.

Aktieinnehav: Karlbergsvägen 77 Holding AB, i vilken Andreas Holmberg är styrelseledamot, äger samtliga 9 750 000 stamaktier av serie A och 3 250 000 stamaktier av serie B i bolaget.

Oberoende: Andreas Holmberg är inte oberoende i förhållande till bolaget eller större aktieägare.

Jens Rastad
Styrelseledamot sedan 2016.

Född: 1977

Utbildning och erfarenhet: Masterexamen i International Business från NHH och en ekonomie kandidatexamen från Uppsala Universitet. Fyra års erfarenhet av rådgivning inom fastighetsbranschen samt sju års erfarenhet inom investment banking och förvärvsfinansiering, samt omfattande erfarenhet inom finansiering och utveckling av bostadsfastigheter i Stockholm- och Uppsalaregionen. Vd för Fridhem.

Andra väsentliga uppdrag: Styrelseledamot i Bredbacka Invest AB samt styrelseuppdrag i projektbolag till följd av tidigare anställningar i Tenzing – JLL.

Aktieinnehav: Karlbergsvägen 77 Holding AB, i vilken Jens Rastad är styrelseledamot, äger samtliga 9 750 000 stamaktier av serie A och 3 250 000 stamaktier av serie B i bolaget.

Oberoende: Jens Rastad är inte oberoende i förhållande till bolaget eller större aktieägare.