Pressmeddelanden

Förstärkning av rörelsekapitalet i Karlbergsvägen 77 Fastighets AB samt uppdatering kring projektet

Karlbergsvägen 77 Fastighets AB har förstärkt rörelsekapitalet i bolaget genom en utökad fastighetskredit om 5,0 Mkr samt ett aktieägarlån från huvudägarna...Läs mer

Karlbergsvägen 77 Fastighets AB (publ) noteras idag på Nasdaq First North

Karlbergsvägen 77 Fastighets AB (publ) (Karlbergsvägen 77 eller bolaget) preferensaktier upptas idag för handel på Nasdaq First North. Bolagets preferensaktie har handelsbeteckningen KV77 PREF och ISI...Läs mer