Finansiella rapporter

Karlbergsvägen 77 Fastighets AB Delårsrapport januari-september 2018

Kvartalet juli-september 2018 Intäkterna uppgick till 1 903 Tkr (506) Resultat efter finansiella poster uppgick till -2 131 Tkr (-3 398) Resultat per stamaktie, serie A uppgick till -0,22 kr (-0,35) Resultat ...Läs mer

Karlbergsvägen 77 Fastighets AB Delårsrapport januari-juni 2018

Kvartalet april-juni 2018. Intäkterna uppgick till 1 091 Tkr (1 172). Resultat efter finansiella poster uppgick till -3 185 Tkr (-3 194).Läs mer

Karlbergsvägen 77 Fastighets AB Delårsrapport januari-mars 2018

Kvartalet januari-mars 2018. Intäkterna uppgick till 643 Tkr (938). Resultat efter finansiella poster uppgick till -4 095 Tkr (-16 051).Läs mer

Karlbergsvägen 77 Fastighets AB (publ) årsredovisning 2017 publicerad på bolagets hemsida

Karlbergsvägen 77 Fastighets AB (publ) årsredovisning 2017 finns nu tillgänglig att läsa på bolagets hemsida, www.karlbergsvagen77fastighetsab.se. För ytterligare information, vänligen kontakta: VD Jen...Läs mer

Karlbergsvägen 77 Fastighets AB – Bokslutskommuniké 2017

Kvartalet oktober -  december 2017. Intäkterna uppgick till 792 tkr. Resultat efter finansiell poster uppgick till – 3 141 tkrLäs mer

Karlbergsvägen 77 Fastighets AB Delårsrapport januari-september 2017

Kvartalet juli-september 2017 · Intäkterna uppgick till 506 Tkr · Resultat efter finansiella poster uppgick till -3 398 Tkr · Resultat per aktie Serie A uppgick till -0,35 kr · Resultat per ...Läs mer

Karlbergsvägen 77 Fastighets AB Delårsrapport januari-juni 2017

Kvartalet april-juni 2017. Intäkterna uppgick till 1 172 Tkr. Resultat efter finansiella poster uppgick till -3 194 Tkr.Läs mer

Karlbergsvägen 77 Fastighets AB Delårsrapport januari-mars 2017

Väsentliga händelser under och efter kvartalet. Emission av preferensaktier. Notering av preferensaktier på Nasdaq First North. Fastigheten Kadetten 29 tillträddes och överläts till bostadsrättsförening. Samråd ...Läs mer