SBB avser påkalla tvångsinlösen och Karlbergsvägen 77 ansöker om avnotering av bolagets preferensaktier

Den 13 december 2018 offentliggjorde Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB (publ) (”SBB”) utfall i det partiella offentliga uppköpserbjudandet till preferensaktieägarna i Karlbergsvägen 77 Fastighets AB (”Karlbergsvägen 77” eller ”Bolaget”) och den 19 december 2018 slutfördes SBB:s förvärv av samtliga stamaktier i Karlbergsvägen 77. Efter det partiella offentliga uppköpserbjudandet och tillträdet till stamaktierna innehar SBB cirka 99,2 procent av totalt antal aktier och cirka 99,9 procent av totalt antal röster i Karlbergsvägen 77. SBB har meddelat Karlbergsvägen 77:s styrelse att SBB avser att påkalla tvångsinlösen avseende resterande aktier i Bolaget.

Mot bakgrund av det ovanstående anser styrelsen i Karlbergsvägen 77 att det inte längre är motiverat för Bolaget att verka i en noterad miljö och har därför beslutat att ansöka om avnotering av Karlbergsvägen 77:s preferensaktie från Nasdaq First North. Sista dag för handel i Karlsbergsvägen 77:s preferensaktier på Nasdaq First North kommer att meddelas snarast efter att Bolaget erhållit besked därom från Nasdaq Stockholm. 

Stockholm den 7 januari 2019

Karlbergsvägen 77 Fastighets AB (publ)

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Styrelseordförande Ilija Batljan, telefon 070 518 39 67, ilija@sbbnorden.se

Informationen lämnades genom ovanstående kontaktpersons försorg för offentliggörande kl. 17:00 den 7 januari 2019

Om Karlbergsvägen 77

Karlbergsvägen 77 Fastighets AB (publ) grundades 2016 i syfte att genomföra ett utvecklingsprojekt av fastigheten Kadetten 29 i stadsdelen Vasastan i centrala Stockholm. Karlbergsvägen 77 är ett samarbete mellan Fridhem och Patriam, båda erfarna aktörer inom finansiering och utveckling av bostadsprojekt i Stockholmsregionen. Den 13 december 2018 offentliggjorde Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB (publ) (”SBB”) utfall i det partiella offentliga uppköpserbjudande till preferensaktieägarna i Karlbergsvägen 77 som SBB offentliggjorde den 4 oktober 2018 och den 19 december 2018 slutfördes SBB:s förvärv av samtliga stamaktier i Karlbergsvägen 77. Efter det partiella offentliga uppköpserbjudandet och tillträdet till stamaktierna innehar SBB cirka 99,2 procent av totalt antal aktier och cirka 99,9 procent av totalt antal röster i Karlbergsvägen 77. Karlbergsvägen 77:s preferensaktie är noterad på Nasdaq First North sedan den 4 april 2017. Bolagets Certified Adviser är Erik Penser Bank, kontakt: certifiedadvisor@penser.se / 08-4638300.