Säljstarten i Karlbergsvägen 77 påbörjas när ny detaljplan vunnit laga kraft

Karlbergsvägen 77 Fastighets AB har beslutat att påbörja försäljningen av de planerade bostads­rätterna när den nya detaljplanen för fastigheten har vunnit laga kraft. Detta för att kunna erbjuda kunderna en mer definitiv inflyttningstid. Säljstarten var tidigare aviserad till den 17 oktober 2017. Ny detaljplan och säljstart förväntas preliminärt till första kvartalet 2018.

”Karlbergsvägen 77 är ett relativt ovanligt bostadsprojekt i ett mycket attraktivt läge i Stockholms innerstad och vi märker en fortsatt stark efterfrågan med ett stort antal personer som anmält sitt intresse för bostäderna. Genom att senarelägga försäljningen av bostäderna till dess att den nya detaljplanen vunnit laga kraft kan vi tillgodose önskemålet om en fastställd tidpunkt för inflyttning, ett önskemål som tydligt framkommit i kontakter med intresserade kunder. Vi ser önskemålet som en naturlig reaktion på en viss generell osäkerhet på bostadsmarknaden för närvarande, och vi är självklart lyhörda för vad marknaden signalerar”, säger Jens Rastad, VD för Karlbergsvägen 77 Fastighets AB. 

I projekt Karlbergsvägen 77 planeras två moderna byggnader med cirka 90 bostadsrätter i premiumsegmentet att uppföras på adressen Karlbergsvägen 77-79 i stadsdelen Vasastan i Stockholm. Arbetet med projektet går enligt plan och detaljplaneprocessen fortskrider i linje med förväntningarna.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

VD Jens Rastad, telefon +46 707 25 83 59, jens@fridhemab.se

Denna information är insiderinformation som Karlbergsvägen 77 Fasighets AB AB (publ) är skyldigt att offentlig­göra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 12 oktober 2017 kl. 8:30 CET.

Om Karlbergsvägen 77  

Karlbergsvägen 77 Fastighets AB (publ) grundades 2016 i syfte att genomföra ett utvecklingsprojekt av fastigheten Kadetten 29 i stadsdelen Vasastan i centrala Stockholm. Avsikten är att uppföra två nya byggnader med bostadsrätter inom premium­segmentet efter att en ny detaljplan antagits. Karlbergsvägen 77 är ett samarbete mellan Fridhem och Patriam, båda erfarna aktörer inom finansiering och utveckling av bostadsprojekt i Stockholmsregionen. Karlbergsvägen 77 Fastighets AB:s preferensaktie är noterad på Nasdaq First North sedan den 4 april 2017. Bolagets Certified Adviser är Erik Penser Bank. Läs mer på http://www.karlbergsvagen77fastighetsab.se, http://www.patriam.se, http://www.fridhemab.se.

VD Jens Rastad, telefon +46 707 25 83 59, jens@fridhemab.se