Revisorer

Karlbergsvägen 77:s revisor ska granska bolagets årsredovisning och räkenskaper samt styrelsens och verkställande direktörens förvaltning.

Bolagets revisor är det registrerade revisionsbolaget Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB med Magnus Thorling som huvudansvarig revisor. Bolagets revisor valdes på en extra bolagsstämma den 28 november 2016. Magnus Thorling är auktoriserad revisor och medlem i FAR.