Revisorer

Karlbergsvägen 77:s revisor ska granska bolagets årsredovisning och räkenskaper samt styrelsens och verkställande direktörens förvaltning.

Bolagets revisor är det registrerade revisionsbolaget Ernst & Young AB med Ingemar Rindstig som huvudansvarig revisor. Bolagets revisor valdes på en extra bolagsstämma den 3 januari 2019. Ingemar Rindstig är auktoriserad revisor och medlem i FAR.