Organisation

Fridhem och Patriam förser bolaget med nödvändig personal och annan service för att driva arbetet i projektet. Bolagets ledande befattningshavare är, med undantag för VD Jens Rastad som även är anställd i bolaget, därmed inte anställda av bolaget utan hos bolagets indirekta aktieägare.

Styrelsen och ledningen består av representanter både från Fridhem och Patriam, och ledningsgruppen kommer i huvudsak från Patriam. Se vidare under rubrikerna Styrelse respektive Ledande befattningshavare på webbplatsen.