Organisation

Samhällsbyggnadsbolaget förser bolaget med nödvändig personal och annan service för att driva arbetet i projektet.

Styrelsen och ledningen består av representanter från Samhällsbyggnadsbolaget. Se vidare under rubrikerna Styrelse respektive Ledande befattningshavare på webbplatsen.