Om Fridhem och Patriam

Fridhem

Fridhem grundades 2015 av Karl Perlhagen tillsammans med Jens Rastad. Bolaget är främst verksamt inom finansiering och utveckling av bostadsprojekt i Stockholm och Uppsala med en mycket aktiv roll i fastighetsprojekten. Idag har Fridhem, utöver projektet Karlbergsvägen 77, investerat i fem bostadsutvecklingsprojekt, Grönskogen 7 i Sundbyberg, Veddesta 2:51 i Järfälla samt Gladan 5, 6 och 7 på Kungsholmen i Stockholm.

Fridhems huvudägare utgörs av bolagets grundare, där Karl Perlhagen äger 55 procent och Jens Rastad, som även är VD, äger 15 procent. Resterande del ägs av tre privata investerare.

Patriam

Patriam är ett helägt dotterbolag inom Ebab-koncernen som utvecklar bostadsrätter inom premiumsegmentet. Ebab har varit aktiva i fastighetsbranschen och med utveckling av projekt sedan 1982 och är främst verksamma i Stockholm. Idag har Ebab cirka 150 anställda och är en av de mest erfarna i branschen på total- och generalentreprenad.

Patriam grundades den 1 januari 2015 och har sedan dess med olika samarbetspartners investerat i nio projekt, bland annat i Stocksund och på Gärdet i Stockholm. Patriam utvecklar även bostadsrätter vid Karlaplan. Idag omfattar produktionsportföljen cirka 800 lägenheter. VD är Andreas Holmberg.