Ny information kring överklagande av ny detaljplan

Bolaget har den 23 maj 2018 erhållit information om att överklagandet av den nya detaljplanen fått avslag i Mark- och miljödomstolen. Bolaget har även erhållit information om att domen har överklagats och att ärendet nu handläggs hos Mark- och miljööverdomstolen. Enligt uppgift kommer Mark- och miljööverdomstolen den 20 juni att avgöra om prövningstillstånd ska meddelas eller om domen står fast.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

VD Jens Rastad, telefon +46 707 25 83 59, jens@fridhemab.se

Om Karlbergsvägen 77

Karlbergsvägen 77 Fastighets AB (publ) grundades 2016 i syfte att genomföra ett utvecklingsprojekt av fastigheten Kadetten 29 i stadsdelen Vasastan i centrala Stockholm. Karlbergsvägen 77 är ett samarbete mellan Fridhem och Patriam, båda erfarna aktörer inom finansiering och utveckling av bostadsprojekt i Stockholmsregionen. Karlbergsvägen 77 Fastighets AB:s preferensaktie är noterad på Nasdaq First North sedan den 4 april 2017. Bolagets Certified Adviser är Erik Penser Bank. Läs mer på http://www.karlbergsvagen77fastighetsab.se, http://www.patriam.se, http://www.fridhemab.se.

Denna information är sådan information som Karlbergsvägen 77 Fastighets AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 23 maj 2018 kl. 14.25 CET.