Ny detaljplan vinner laga kraft

Bolaget har idag den 21 juni 2018 erhållit information om att Mark- och miljööverdomstolen inte beviljat prövningstillstånd för överklagandet av Mark- och miljödomstolens dom avseende detaljplan för projektet Karlbergsvägen 77. Det innebär att Mark- och miljödomstolens dom står fast och att den nya detaljplanen för bostäder därmed vinner laga kraft.

”Vi är såklart mycket nöjda med att den nya detaljplanen nu vinner laga kraft enligt den utformning och volym som vi önskat. Den nya detaljplanen är en viktig del av vår utveckling av fastigheten och ger oss större handlingsfrihet framöver. Beslutet från Mark- och miljööverdomstolen medför dock inte att vi slutat att aktivt utvärdera alternativa användningsområden för fastigheten”, säger Jens Rastad, VD för Karlbergsvägen 77 Fastighets AB.    

För ytterligare information, vänligen kontakta:

VD Jens Rastad, telefon +46 707 25 83 59, jens@fridhemab.se

Om Karlbergsvägen 77  

Karlbergsvägen 77 Fastighets AB (publ) grundades 2016 i syfte att genomföra ett utvecklingsprojekt av fastigheten Kadetten 29 i stadsdelen Vasastan i centrala Stockholm. Karlbergsvägen 77 är ett samarbete mellan Fridhem och Patriam, båda erfarna aktörer inom finansiering och utveckling av bostadsprojekt i Stockholmsregionen. Karlbergsvägen 77 Fastighets AB:s preferensaktie är noterad på Nasdaq First North sedan den 4 april 2017. Bolagets Certified Adviser är Erik Penser Bank. Läs mer på http://www.karlbergsvagen77fastighetsab.se, http://www.patriam.se, http://www.fridhemab.se.

Denna information är sådan information som Karlbergsvägen 77 Fastighets AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 21 juni 2018 kl. 18.30 CET.