Ledande befattningshavare

Jens Rastad
Vd

Utbildning och erfarenhet: Masterexamen i International Business från NHH och ekonomie kandidatexamen från Uppsala Universitet. Fyra års erfarenhet av rådgivning inom fastighetsbranschen samt sju års erfarenhet inom investment banking och förvärvsfinansiering, samt omfattande erfarenhet inom finansiering och utveckling av bostadsfastigheter i Stockholm- och Uppsalaregionen. Vd för Fridhem.

Aktieinnehav: Karlbergsvägen 77 Holding AB, i vilken Jens Rastad är styrelseledamot, äger samtliga 9 750 000 stamaktier av serie A och 3 250 000 stamaktier av serie B i bolaget.

Fredrik Andrén
Projektutvecklingsansvarig

Utbildning och erfarenhet: Masterexamen från Kungliga Tekniska högskolan. Över tolv års erfarenhet av fastighetsbranschen och har de senaste fem åren arbetat med koncept och projektutveckling av bostadsfastigheter i Mälardalen och Öresundsregionen. Affärsutvecklingschef i Patriam.

Aktieinnehav: –

Andreas Holmberg
Operativt ansvarig

Utbildning och erfarenhet: Utbildning inom väg- och vattenbyggnadsteknik från Luleå tekniska universitet. Har arbetat inom projekt- och fastighetsutvecklingsbranschen sedan 1984. Vd för Patriam.

Aktieinnehav: Karlbergsvägen 77 Holding AB, i vilken Andreas Holmberg är styrelseledamot, äger samtliga 9 750 000 stamaktier av serie A och 3 250 000 stamaktier av serie B i bolaget.

Emilia Sjöblom
Marknadsansvarig

Utbildning och erfarenhet: Masterexamen i marknadsföring från Lunds universitet och kandidatexamen i marknadsföring från Griffith University. Har arbetat med PR och marknadsföring på reklam- och kommunikationsbyråer samt inom fastighetsbranschen. Marknadschef i Patriam.

Aktieinnehav: –

Staffan Tilly
Projektutvecklare

Utbildning och erfarenhet: Civilingenjörsexamen inom väg- och vattenbyggnad från Kungliga Tekniska högskolan. Mångårig erfarenhet av projektutveckling inom fastighetsbranschen. Projektutvecklare i Patriam.

Aktieinnehav: –