Ledande befattningshavare

Lars Thagesson
VD sedan 2019.

Född: 1959

Utbildning och erfarenhet: 9-årig grundskola.

Andra väsentliga uppdrag: Medgrundare och COO hos Hemfosa Fastigheter AB. Vice VD och COO hos Kungsleden AB samt olika befattningar inom Kungsledenkoncernen. Vice VD och COO i Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB (publ) (samt andra styrelseuppdrag inom Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB (publ):s koncern).

Aktieinnehav: Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB (publ), i vilket Lars Thagesson är vice VD och COO, äger samtliga 9 750 000 stamaktier av serie A, 3 250 000 stamaktier av serie B och 2 102 878 preferensaktier i bolaget.

Oberoende: Lars Thagesson är oberoende i förhållande till bolaget men inte i förhållande till större aktieägare.