Karlbergsvägen 77 på Nasdaq First North

Under inledningen av 2017 togs kapital in genom en emission av preferensaktier till externa investerare för att finansiera projektet Karlbergsvägen 77. Preferensaktien noterades på Nasdaq First North den 4 april 2017.

Syftet med noteringen var att underlätta handel i preferensaktien och stärka bolagets ställning bland kunder, leverantörer och samarbetspartners.

Information om preferensaktien och upptagande till handel på Nasdaq First North

Mer information om bolaget och projektet återfinns i en bolagsbeskrivning som tagits fram inför noteringen av preferensaktien. Denna bolagsbeskrivning samt de dokument som hänvisas till i bolagsbeskrivningen återfinns nedan.

Aktiefakta
Handelsplats Nasdaq Stockholm
Lista First North Stockholm
Handelsbeteckning KV77 PREF
ISIN-kod SE0009470230
Notering 4 april 2017