Karlbergsvägen 77 Fastighets AB utreder alternativa användningsområden för bolagets fastighet

Styrelsen för Karlbergsvägen 77 Fastighets AB (publ) har idag beslutat att utvärdera alternativa kommersiella användningsområden för bolagets fastighet än bostadsutveckling. Detta inkluderar bland annat långsiktig uthyrning till skola eller kontor och även en eventuell försäljning av fastigheten.

”Som vi kommunicerade i bokslutskommunikén för 2017 undersöker vi alternativa användningsområden för fastigheten då marknaden för bostadsrätter för närvarande har ett antal utmaningar. Vi kommer nu att gå vidare med att mer konkret utvärdera sådana möjligheter”, kommenterar Jens Rastad, VD för Karlbergsvägen 77 Fastighets AB.

VD Jens Rastad, telefon +46 707 25 83 59, jens@fridhemab.se