Karlbergsvägen 77 Fastighets AB säkerställer likviditets- och rörelsekapitalbehov för 2018

Styrelsen i Karlbergsvägen 77 Fastighets AB har idag beslutat ta in aktieägarlån om 12 Mkr från huvudägarna Fridhem och Patriam, utöver det aktieägarlån om 3,5 Mkr som kommunicerades den 22 december 2017, för att säkerställa likviditets- och rörelsekapitalbehov under 2018. 6 Mkr tillskjuts per den 29 december 2017 och 6 Mkr kommer att tillskjutas senast den 30 juni 2018. Aktieägarlånet löper med en årlig ränta om 3,0 procent och återbetalas senast vid projektets avslutande. Styrelsen bedömer därmed att likviditets- och rörelsekapitalbehovet är säkerställt för 2018. 

VD Jens Rastad, telefon +46 707 25 83 59, jens@fridhemab.se