Karlbergsvägen 77 Fastighets AB (publ) noteras idag på Nasdaq First North

Karlbergsvägen 77 Fastighets AB (publ) (Karlbergsvägen 77 eller bolaget) preferensaktier upptas idag för handel på Nasdaq First North. Bolagets preferensaktie har handelsbeteckningen KV77 PREF och ISIN-kod SE0009470230. Erik Penser Bank är Certified Adviser och likviditetsgarant. 

”Vi är mycket glada över det förtroende vi fått från investerarna och att preferensaktien nu noteras på Nasdaq First North. Vi ser fram emot nästa steg i utvecklingen av projektet Karlbergsvägen 77 där vi ser stora möjligheter att utveckla fantastiska bostäder under de kommande åren i linje med vår strategi om exklusivt och hållbart boende, säger Jens Rastad”, VD Karlbergsvägen 77.

Karlbergsvägen 77 är grundat av Fridhem och Patriam, som båda är erfarna aktörer inom finansiering och utveckling av bostadsprojekt i Stockholmsregionen, i syfte att genomföra ett utvecklingsprojekt av fastigheten Kadetten 29 i stadsdelen Vasastan i centrala Stockholm. Mer information finns på bolagets webbplats, http://www.karlbergsvagen77fastighetsab.se

VD Jens Rastad, telefon +46 707 25 83 59, jens@fridhemab.se