Karlbergsvägen 77 Fastighets AB (publ) godkänns för handel på Nasdaq First North och publicerar aktuell tidsplan för fastighetsutvecklingsprojekt

Nasdaq Stockholm har idag godkänt att Karlbergsvägen 77 Fastighets AB:s (publ) (” Karlbergsvägen 77 ”) preferensaktier tas upp till handel på Nasdaq First North. Första dag för handel är den 4 april 2017. Preferensaktien kommer att ha handelsbeteckningen KV77 PREF och ISIN-kod SE0009470230. Erik Penser Bank har utsetts till likviditetsgarant.

Karlbergsvägen 77 är grundat av Fridhem och Patriam, som båda är erfarna aktörer inom finansiering och utveckling av bostadsprojekt i Stockholmsregionen, i syfte att genomföra ett utvecklingsprojekt av fastigheten Kadetten 29 i stadsdelen Vasastan i centrala Stockholm.

Inför noteringen offentliggör Karlbergsvägen 77 en bolagsbeskrivning med aktuell tidsplan för projektet, se nedan. Bolagsbeskrivningen finns tillgänglig på bolagets webbplats, karlbergsvagen77fastighetsab.se .

Förväntad tidsplan för projektet Karlbergsvägen 77
Notering av preferensaktier på Nasdaq First North 4 april 2017
Detaljplan fastställs Fjärde kvartalet 2017
Byggstart Fjärde kvartalet 2017
Försäljning av bostäder påbörjas Fjärde kvartalet 2017
Fastigheterna beräknas färdigställda Fjärde kvartalet 2019
Utdelning av överskottet till preferens- och stamaktieägare Fjärde kvartalet 2019
Bolaget avnoteras från Nasdaq First North Fjärde kvartalet 2019

För det fall detaljplanen inte godkänns under det fjärde kvartalet 2017 finns det en risk att projektet och utvecklingen av fastigheten kommer att försenas. Om detaljplanen inte godkänns under det fjärde kvartalet 2017 bedöms projektet avslutas omkring det andra halvåret 2020 istället för fjärde kvartalet 2019. En sådan försening av projektet kommer medföra att utdelning till preferensaktieägarna, samt inlösen och avnotering av preferensaktierna, kommer att försenas i motsvarande mån.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

VD Jens Rastad, telefon +46 707 25 83 59, jens@fridhemab.se

Informationen lämnades för offentliggörande genom ovanstående kontaktpersons försorg den 31 mars 2017, kl. 12.30.