Information om byte av verkställande direktör i Karlbergsvägen 77 Fastighets AB (publ)

Vid extra bolagsstämma i Karlbergsvägen 77 Fastighets AB (publ) (”Karlbergsvägen 77” eller ”Bolaget”) idag den 3 januari 2019 fattades beslut om ändring av styrelsen.

På efterföljande konstituerande styrelsemöte beslutade styrelsen att utse Lars Thagesson som ny verkställande direktör för Karlbergsvägen 77.

Stockholm den 3 januari 2019

Karlbergsvägen 77 Fastighets AB (publ)

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Styrelseordförande Ilija Batljan, telefon 070 518 39 67, ilija@sbbnorden.se

Informationen lämnades genom ovanstående kontaktpersons försorg för offentliggörande kl. 15:45 den 3 januari 2019

Om Karlbergsvägen 77

Karlbergsvägen 77 Fastighets AB (publ) grundades 2016 i syfte att genomföra ett utvecklingsprojekt av fastigheten Kadetten 29 i stadsdelen Vasastan i centrala Stockholm. Karlbergsvägen 77 är ett samarbete mellan Fridhem och Patriam, båda erfarna aktörer inom finansiering och utveckling av bostadsprojekt i Stockholmsregionen. Den 13 december 2018 offentliggjorde Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB (publ) (”SBB”) utfall i det partiella offentliga uppköpserbjudande till preferensaktieägarna i Karlbergsvägen 77 som SBB offentliggjorde den 4 oktober 2018 och den 19 december 2018 slutfördes SBB:s förvärv av samtliga stamaktier i Karlbergsvägen 77. Efter det partiella offentliga uppköpserbjudandet och tillträdet till stamaktierna innehar SBB cirka 99,2 procent av totalt antal aktier och cirka 99,9 procent av totalt antal röster i Karlbergsvägen 77. Karlbergsvägen 77:s preferensaktie är noterad på Nasdaq First North sedan den 4 april 2017. Bolagets Certified Adviser är Erik Penser Bank, kontakt: certifiedadvisor@penser.se / 08-4638300.