Extra bolagsstämma 2019

Aktieägarna i Karlbergsvägen 77 Fastighets AB (publ) (”Bolaget”), 559084-4352, kallas härmed till extra bolagsstämma torsdagen den 3 januari 2019 kl. 11.00 i Advokatfirman Vinges lokaler, Smålandsgatan 20, i Stockholm.

Lägg till i din kalender