Beslut om säljstart i bostadsprojektet Karlbergsvägen 77 samt förstärkning av ledningsgruppen

Karlbergsvägen 77 Fastighets AB har fastställt säljstarten av de planerade bostads­rätterna till den 17 oktober 2017. Vidare har bolagets ledningsgrupp förstärkts med Carina Ohlander, CFO i Patriam. 

I projekt Karlbergsvägen 77 planeras två moderna byggnader med cirka 90 bostadsrätter i premiumsegmentet att uppföras på adressen Karlbergsvägen 77-79 i stadsdelen Vasastan i Stockholm. Beslut har nu fattats om säljstart den 17 oktober, kl 17-20 på Sven-Harrys Konstmuseum, Eastmanvägen 10-12 i Stockholm. Bedömda intäkter är i linje med det som tidigare kommunicerats i projektet. Prisnivå och ytor kan komma att justeras under försäljnings- och detaljplaneprocessens gång.

”Vi är glada att nu ta nästa viktiga steg i projekt Karlbergsvägen 77 genom säljstarten den 17 oktober. Redan idag har vi ett stort antal personer som anmält sitt intresse för bostäderna och vi ser fram emot att erbjuda möjligheten att teckna sig för köp”, säger Jens Rastad, vd för Karlbergsvägen 77 Fastighets AB.  

Arbetet med projektet går enligt plan och detaljplaneprocessen fortskrider. De yttranden som inkommit under den nyligen avslutade granskningsperioden är i linje med förväntningarna och bedöms kunna hanteras i det pågående detaljplanearbetet. När bindande förhandsavtal avseende minst 75 procent av det totala antalet bostadsrätter har tecknats kommer byggnationen att påbörjas.

Carina Ohlander förstärker ledningsgruppen

Karlbergsvägen 77 Fastighets AB förstärker organisationen med Carina Ohlander som blir medlem i ledningsgruppen. Carina Ohlander är CFO i Patriam, en av projektets huvudägare, och har tidigare arbetat bland annat på Tenzing AB samt Jones Lang Lasalle, där hon var Head of Finance. 

För ytterligare information, vänligen kontakta:

VD Jens Rastad, telefon +46 707 25 83 59, jens@fridhemab.se

Denna information är insiderinformation som Karlbergsvägen 77 Fasighets AB AB (publ) är skyldigt att offentlig­göra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 27 september 2017 kl. 14:00 CET.

Om Karlbergsvägen 77  

Karlbergsvägen 77 Fastighets AB (publ) grundades 2016 i syfte att genomföra ett utvecklingsprojekt av fastigheten Kadetten 29 i stadsdelen Vasastan i centrala Stockholm. Avsikten är att uppföra två nya byggnader med bostadsrätter inom premium­segmentet efter att en ny detaljplan antagits. Karlbergsvägen 77 är ett samarbete mellan Fridhem och Patriam, båda erfarna aktörer inom finansiering och utveckling av bostadsprojekt i Stockholmsregionen. Karlbergsvägen 77 Fastighets AB:s preferensaktie är noterad på Nasdaq First North sedan den 4 april 2017. Bolagets Certified Adviser är Erik Penser Bank. Läs mer på http://www.karlbergsvagen77fastighetsab.se, http://www.patriam.se, http://www.fridhemab.se.

VD Jens Rastad, telefon +46 707 25 83 59, jens@fridhemab.se