Ägarstruktur

Bolagets huvudägare är Karlbergsvägen 77 Holding AB med en ägarandel om 85,4 procent av kapitalet och 98,3 procent av det totala antalet röster.

Huvudägaren har följande ägare
Fridhem 25 procent
Patriam 25 procent
Karl Perlhagen 50 procent

Preferensaktieägarna innehar en sammanlagd ägarandel om 14,6 procent, motsvarande 1,7 procent av det totala antalet röster.