Pressmeddelanden

Ny tidsplanering för projektet Karlbergsvägen 77

De två överklagandena av detaljplanen som inkommit till mark- och miljödomstolen för projektet Karlbergsvägen 77 har nu analyserats av bolaget. Läs mer

Den tidigare antagna detaljplanen för projektet Karlbergsvägen 77 har överklagats

Detaljplanen för projektet Karlbergsvägen 77 som antogs den 23 november 2017 har överklagats till mark- och miljödomstolen. Enligt Stadsbyggnadskontoret har det under överklagandeperioden...Läs mer

Karlbergsvägen 77 Fastighets AB säkerställer likviditets- och rörelsekapitalbehov för 2018

Styrelsen i Karlbergsvägen 77 Fastighets AB har idag beslutat ta in aktieägarlån om 12 Mkr från huvudägarna Fridhem och Patriam, utöver det aktieägarlån om 3,5...Läs mer

Förstärkning av rörelsekapitalet i Karlbergsvägen 77 Fastighets AB samt uppdatering kring projektet

Karlbergsvägen 77 Fastighets AB har förstärkt rörelsekapitalet i bolaget genom en utökad fastighetskredit om 5,0 Mkr samt ett aktieägarlån från huvudägarna...Läs mer

Karlbergsvägen 77 Fastighets AB Delårsrapport januari-september 2017

Kvartalet juli-september 2017 · Intäkterna uppgick till 506 Tkr · Resultat efter finansiella poster uppgick till -3 398 Tkr · Resultat per aktie Serie A uppgick till -0,35 kr · Resultat per ...Läs mer

Säljstarten i Karlbergsvägen 77 påbörjas när ny detaljplan vunnit laga kraft

Karlbergsvägen 77 Fastighets AB har beslutat att påbörja försäljningen av de planerade bostads­rätterna när den nya detaljplanen för fastigheten har vunnit laga kraft. Detta för att kunna erbjuda kunderna ...Läs mer

Beslut om säljstart i bostadsprojektet Karlbergsvägen 77 samt förstärkning av ledningsgruppen

Karlbergsvägen 77 Fastighets AB har fastställt säljstarten av de planerade bostads­rätterna till den 17 oktober 2017. Vidare har bolagets ledningsgrupp förstärkts med Carina Ohlander, CFO i ...Läs mer

Karlbergsvägen 77 Fastighets AB Delårsrapport januari-juni 2017

Kvartalet april-juni 2017. Intäkterna uppgick till 1 172 Tkr. Resultat efter finansiella poster uppgick till -3 194 Tkr.Läs mer

Karlbergsvägen 77 Fastighets AB Delårsrapport januari-mars 2017

Väsentliga händelser under och efter kvartalet. Emission av preferensaktier. Notering av preferensaktier på Nasdaq First North. Fastigheten Kadetten 29 tillträddes och överläts till bostadsrättsförening. Samråd ...Läs mer

Karlbergsvägen 77 Fastighets AB (publ) noteras idag på Nasdaq First North

Karlbergsvägen 77 Fastighets AB (publ) (Karlbergsvägen 77 eller bolaget) preferensaktier upptas idag för handel på Nasdaq First North. Bolagets preferensaktie har handelsbeteckningen KV77 PREF och ISI...Läs mer

Karlbergsvägen 77 Fastighets AB (publ) godkänns för handel på Nasdaq First North och publicerar aktuell tidsplan för fastighetsutvecklingsprojekt

Nasdaq Stockholm har idag godkänt att Karlbergsvägen 77 Fastighets AB:s (publ) (” Karlbergsvägen 77 ”) preferensaktier tas upp till handel på Nasdaq First North. Första dag för handel är den 4 april 20...Läs mer

Fridhem och Patriam förvärvar Kadetten 29 av Scandinavian Property Group och emitterar preferensaktier om 223 mkr

Fridhem och Patriam har via ett gemensamägt bolag, Karlbergsvägen 77 Fastighets AB, förvärvat fastigheten Kadetten 29 i centrala Stockholm av Scandinavian Property Group. Kadetten 29 är en kontorsfastighet belä...Läs mer