Delårsrapporter

Karlbergsvägen 77 Fastighets AB – Bokslutskommuniké 2017

Kvartalet oktober -  december 2017. Intäkterna uppgick till 792 tkr. Resultat efter finansiell poster uppgick till – 3 141 tkrLäs mer