Delårsrapporter

Karlbergsvägen 77 Fastighets AB Delårsrapport januari-september 2017

Kvartalet juli-september 2017 · Intäkterna uppgick till 506 Tkr · Resultat efter finansiella poster uppgick till -3 398 Tkr · Resultat per aktie Serie A uppgick till -0,35 kr · Resultat per ...Läs mer

Karlbergsvägen 77 Fastighets AB Delårsrapport januari-juni 2017

Kvartalet april-juni 2017. Intäkterna uppgick till 1 172 Tkr. Resultat efter finansiella poster uppgick till -3 194 Tkr.Läs mer

Karlbergsvägen 77 Fastighets AB Delårsrapport januari-mars 2017

Väsentliga händelser under och efter kvartalet. Emission av preferensaktier. Notering av preferensaktier på Nasdaq First North. Fastigheten Kadetten 29 tillträddes och överläts till bostadsrättsförening. Samråd ...Läs mer