Bolagsstämmor

Årsstämma 2018

Aktieägarna i Karlbergsvägen 77 Fastighets AB (publ) (”Bolaget”), 559084-4352, kallas härmed till årsstämma onsdagen den 23 maj 2018 kl. 14.30 i ABG Sundal Colliers lokaler, Regeringsgatan 65, i Stockh...Läs mer

Extra bolagsstämma

Karlbergsvägen 77 Fastighets AB (publ) höll en extra bolagsstämma måndagen den 20 mars 2017.Läs mer